Skip to content

Optional

نانوامولسیون زعفران ایرانی چیست؟

تکنیک مورد استفاده در طرح مذکور اولتراسونیک هموژنایزر پروب دار می باشد و در تولید نانوامولسیون زعفران ایرانی (Crocus sativus) براي کاهش اندازه قطرات در میزان کم، داراي راندمان بالایی است
مطالعه مقاله

مقدمه ای بر خاویار ایرانی

خاویار ایرانی یکی از بهترین و لوکس ترین غذاها است که کیفیت بی نظیری دارد. خاویار ایرانی از دیرباز به دلیل کیفیت خود در سراسر جهان شناخته شده است. این محصول به عنوان بخش خاصی از منو در بسیاری از
مطالعه مقاله

ماهیان خاویاری و خواص آنها

نظر به منابع ذي قیمت انرژي و رو به اتمام بودن این منابع می بایستی از خام فروشی اینچنین محصولات ارزشمند و پرخاصیتی پرهیز نمود لذا در اختراع مذکور یکی از نوین ترین و پرتابل ترین روش هاي تولید نانواملسیون
مطالعه مقاله